TATOBAY.COM

یان کوبیس درنقش لخضر ابراهیمی و یونس قانونی درنقش عطارباشی دربار کابل ؟!* من متهم میکنم!     

هنوزچندی از نخستین زمین لرزه بخشی از شمارش آرای قسمی انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان نگذشته بود که مردی بنام یان کوبیس ازهمان سلاله و همان قبیله بن با تنهائی و یک تنه به دیدار کسی رفت که تازه وبه گمان اغلب برای انجام چنین مأموریت های اشد محرم استخباراتی به قدرت رسانده شده است .
بدون شک آن مرد کسی جز محمد یونس قانونی نبود که میتواند پرِش های نبض غرائز فرد ، فردی از پهلوانان معرکه قدرت در سرزمین افغانستان را تعبیر و تشخیص کند .

میده آغا     

چرسي خونه یې ګرانه یاره
یا لیونی یا پاګل یا ځیناور
کله زیرسې کله هم زبر سې
یاسړوپ یا چور یا ببرسر

تعبیر خوابهای حامد کرزی در برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری ! من متهم میکنم! ( ۱)     

نقشه هر ساختارسیاسی و اجتماعی را میتوان برمبنای مدلهای گوناگون و الگوهای مختلفی ترسیم کرد و در سایه آن ها به توصیف تاریخ وماهیت آن ساختار ها پرداخت . یکی از نمایان ترین ویژه گی ای که در اجندای هریکی ازاین کاندیداهای گران مایه به نظر می آید و با تعبیر های گوناگون پیام واحدی را حمل میکنند همانا محتوای مالامال از بیان فضائل و کرامات دوازده ساله رژیم مبارکه ای دولت جمهوری اسلامی افغا نستان است !! که حتی اگر همه مدافعان نظام ووضع موجود متحد شوند نه میتوانند بر ناکامی تاریخی و عدم مشروعیت نظام کنونی چشم بپوشانند .

غوړمال     

غوړمال بولي څوک ښوی څوک منجاور
څوک یې ریشمال بولي څوک یې زورور
دغوړه مال بل نوم دی واسیلین مال
څوک یې بوت پاک بولي څوک یې منور

یکبار دیگر کوتاه و گویا ! من متهم میکنم! ( ۱)     

هنگامی که قسمت سیزدهم وقبلی یادداشتهایم از این قلم انتشار یافت موجی از تلفن ها و ایمیل ها ازکابل تا کانادا برایم مواصلت کرد وجویای موضع گیری ام در باره انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان شدند ، وبسیاری از عزیزانی که انتخابات کنونی ریاست جمهوری افغانستان را یک فرصت بزرگ تاریخی برای ملت افغانستان نامیده بودند اکیدأ باور داشتند که نباید این چنین فرصت های تاریخی وشانس های طلائی را با هیچ قیمتی از دست داد و ضائع ساخت

د افغانستان را رواني ټولټاكنې     

دا دويم وار دې چي په افغانستان كښې ټولټاكنې د ولس په رايو باندي تر سره كيږي اوس و دهغه ټولټاكنو چې نوي ولسمشر او د ايالتي شو راغړي به په كښې ټاكل كيږي په داسې حال كښې چې د طالبانو په نامه ډله نه يواځي د تېرولسو كلو څخه دا هڅه كوي چې د افغانستان هر څه سره ګډوډي كړي دوي چې په دهغه لسو كلو كښې كوم وراني كړي دي او څومره وطنوال يې وژلي دي او په ټول هيواد كښې چې څومره ويره د اچولو هڅي كړي دي

کولنګي چرګان     

زړونو څوک پاچا کوي نه تخت اوتاج
کنه بهرني سپي تخت لري هرچرګ تاج
زموږ واکمنان ځکه سپي سي یاچرګان
د پاچاهي نښان لري سپي او چرګان

فاروق خان وردگ چرا و چگونه دروغ میگویند ! انتحاری های وزارت معارف !! من متهم میکنم! ( ۱)     

لابد باید ازهمان جائیکه حکایت را به پایان رسانده بودیم با کمی تکرار از گذشته دوباره آغاز کنیم در قسمت گذشته داستان را در زیر عنوان ، چرا فاروق خان وردگ راست نه میگویند ؟ چنین آغازیده بودیم : روز شنبه ۲ حمل ۱۳۹۳ آنگاه که آژیر آغاز سال نو تعلیمی باید بدست مبارک حضور اعلیحضرت حامد کرزی نواخته شود نخستین حدث وگمانی که در ذهن همه حضارِ حاضر درجلسه و میلیونها بیننده ای که مراسم بازگشائی سال نو تعلیمی را به کمک تکنولوژی معاصر در حوزه ارتباطات و از امواج تلویزیون های بیست وچهارساعته افغانی بطور زنده مینگریستند
سياسي تبصرې او تحليلونه
اسلام
افغانستان
ادبي او هنري ليکنی
پښتو او پښتانه
پښتو ادب